Điều khoản và điều kiện chung

Điều khoản & điều kiện

  • Người chơi không được chia sẻ thông tin tài khoản và mật khẩu cho người chơi khác
  • Mỗi người chơi chỉ được phép sở hữu một tài khoản Thần Poker
  • Cấm người chơi mua bán phá giá hoặc chuyển nhượng Chips giữa các tài khoản. Nếu trường hợp vi phạm, toàn bộ số dư tài khoản đang có ( bao gồm cả tiền gửi và tiền thắng cược bất kỳ) sẽ bị tịch thu. Tài khoản có thể bị hủy bỏ và bị treo(khóa).
  • Lưu ý: người chơi cần nhập chính xác thông tin khi yêu cầu giao dịch. Mọi giao dịch nếu lỗi quá 3 lần thì tài khoản có thể sẽ bị khóa trong 24 giờ kể từ thời điểm nhập lỗi lần thứ 3.
  • Vui lòng chú ý danh sách tài khoản ngân hàng hoạt động trong giao diện nạp tiền. Chúng tôi chỉ chấp nhận yêu cầu nạp tiền từ các tài khoản ngân hàng mà chúng tôi hoạt động.
  • Tài khoản tiền gửi nên phù hợp với tài khoản bạn đăng ký nếu không sẽ không được xử lý.
  • Khoản tối thiểu của số tiền gửi vào là 50,000 VND và rút ra là 100,000 VND
  • Người chơi cần xác nhận lại nếu yêu cầu giao dịch đã quá hạn 3 ngày mà vẫn chưa được xử lý.
  • Trong các trường hợp vi phạm các điều khoản hay điều kiện nào của Thần Poker. Chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ giao dịch nào của người chơi và có quyền quản lý tất cả số tiền trong tài khoản của người chơi.
  • Bấm “Tôi Đồng Ý” nếu bạn chấp thuận Điều khoản và Điều kiện trên.