Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.org

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.org như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.org. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 07/04 05:17 VAGABON1 Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
2 07/04 00:32 AISAYAH123 Siêu thùng phá sảnh 50,000,000
3 06/04 19:13 BATARA_JPP Siêu thùng phá sảnh 5,000,000
4 05/04 16:45 D053GCN2SJ Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
5 05/04 14:17 B47MEN77301 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 07/04 04:33 A9ABD1EE Thùng phá sảnh 3,333,333.33
2 07/04 03:54 BULLZ05 Thùng phá sảnh 3,333,333.33
3 07/04 03:17 MAMBAOK88 Thùng phá sảnh 3,333,333.33
4 07/04 02:21 CAIRUNCUY Thùng phá sảnh 833,333.33
5 07/04 02:01 ESB1KEVIN12 Thùng phá sảnh 833,333.33
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 07/04 06:27 BROMPTON09 Sảnh đồng chất 4,000,000
2 07/04 06:09 GURITA_404 Sảnh đồng chất 100,000
3 07/04 06:09 ROJALI8 Sảnh đồng chất 200,000
4 07/04 06:03 GL0TUS Sảnh đồng chất 100,000
5 07/04 06:02 Z4L212 Sảnh đồng chất 2,000,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 07/04 06:35 F5AB6D96 833.33
2 07/04 06:35 J3NDRI 166.66
3 07/04 06:35 FAJARRAMA2 333.33
4 07/04 06:35 SIPAMAIGUT 833.33
5 07/04 06:35 BANDULAN11 833.33
6 07/04 06:35 AMONG54 Cù lũ 16,666.66
7 07/04 06:35 LISC4 Cù lũ 3,333.33
8 07/04 06:35 ACAMAMA Cù lũ 333.33
9 07/04 06:35 BIMORS Cù lũ 1,666.66
10 07/04 06:35 MR_ANAS Cù lũ 3,333.33
11 07/04 06:35 RATIN03 Cù lũ 833.33
12 07/04 06:35 ROCKI68 Cù lũ 333.33
13 07/04 06:35 B4NTUR77 Cù lũ 333.33
14 07/04 06:35 KEW77 Cù lũ 833.33
15 07/04 06:35 P3NY3T007 Cù lũ 333.33
16 07/04 06:35 PESEKBULAN Cù lũ 166.66
17 07/04 06:35 UKADI Cù lũ 1,666.66
18 07/04 06:35 PURLES09 Cù lũ 1,666.66
19 07/04 06:35 GALEWONG Cù lũ 833.33
20 07/04 06:35 LINA68 Cù lũ 3,333.33
21 07/04 06:35 JAGERCUT22 Cù lũ 3,333.33
22 07/04 06:35 DEWII06 Cù lũ 833.33
23 07/04 06:35 FB168D33 Cù lũ 333.33
24 07/04 06:35 AQIILA Cù lũ 83.33
25 07/04 06:35 RA66 Cù lũ 833.33
26 07/04 06:34 TERORIZ88 Cù lũ 3,333.33
27 07/04 06:34 MALINGDUET Cù lũ 333.33
28 07/04 06:34 ERRORCREW1 Cù lũ 333.33
29 07/04 06:34 RES1233 Cù lũ 833.33
30 07/04 06:34 HOUARI Cù lũ 1,666.66
31 07/04 06:34 ZWOLLE Cù lũ 1,666.66
32 07/04 06:34 DIDI777 Tứ quý 83,333.33
33 07/04 06:34 NEH79 Tứ quý 833.33
34 07/04 06:34 TOBLACK Tứ quý 83,333.33
35 07/04 06:34 YAMASABI Tứ quý 20,833.33
36 07/04 06:34 D02ICK15868 Tứ quý 166.66
37 07/04 06:34 RANGKED29 Tứ quý 833.33
38 07/04 06:34 JABOND Tứ quý 833.33
39 07/04 06:34 DURUGDUG45 Tứ quý 1,666.66
40 07/04 06:34 GLOBALNET Tứ quý 1,666.66
41 07/04 06:34 R1FEBRIAN Tứ quý 83.33
42 07/04 06:34 CABEBABE11 Tứ quý 333.33
43 07/04 06:34 DIY1004 Tứ quý 3,333.33
44 07/04 06:34 KENIKAYO45 Tứ quý 1,666.66
45 07/04 06:34 E652B644 Tứ quý 166.66
46 07/04 06:34 ODIZ Tứ quý 333.33
47 07/04 06:34 KAMPLENGBL Cù lũ 16,666.66
48 07/04 06:34 DEPRU Cù lũ 833.33
49 07/04 06:34 FB9635BB Cù lũ 16,666.66
50 07/04 06:34 KUMIDS Cù lũ 33,333.33

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.org.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.org như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.org Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.org.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.org như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 150 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 150 = 15,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.org Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng