Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.org

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.org như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.org. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 14/12 14:01 GSYES Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
2 14/12 11:53 LK2324 Siêu thùng phá sảnh 50,000,000
3 14/12 09:07 KANGBASIR1 Siêu thùng phá sảnh 50,000,000
4 14/12 08:27 STYLEEEE Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
5 14/12 07:59 MUKAYAHH Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 14/12 16:22 SURYA234 Thùng phá sảnh 3,333,333.33
2 14/12 15:48 F5D2DC3B Thùng phá sảnh 16,666,666.66
3 14/12 15:39 CCF4DD51 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
4 14/12 15:33 KACIMUIH69 Thùng phá sảnh 1,666,666.66
5 14/12 15:21 BOOYOR Thùng phá sảnh 1,666,666.66
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 14/12 16:52 SULOI003 Sảnh đồng chất 400,000
2 14/12 16:52 JANURIYA88 Sảnh đồng chất 400,000
3 14/12 16:51 DEVYEKA30 Sảnh đồng chất 1,000,000
4 14/12 16:50 OHBEGIGI00 Sảnh đồng chất 200,000
5 14/12 16:48 ABASARY01 Sảnh đồng chất 400,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 14/12 16:54 RL38WSYEV2 1,666.66
2 14/12 16:54 WAHYUPRASE 1,666.66
3 14/12 16:54 D98LAK77621 Cù lũ 3,333.33
4 14/12 16:54 PANDURUNG8 Cù lũ 8,333.33
5 14/12 16:54 KABUTASAP6 Cù lũ 833.33
6 14/12 16:54 DK41118 Cù lũ 3,333.33
7 14/12 16:54 OMSEX21 Cù lũ 3,333.33
8 14/12 16:54 SEJATI24 Cù lũ 8,333.33
9 14/12 16:54 GALAXSAK_1 Cù lũ 1,666.66
10 14/12 16:54 ALAMJAD_47 Cù lũ 1,666.66
11 14/12 16:54 IBNUFARAZY Cù lũ 333.33
12 14/12 16:54 BG1146OD Cù lũ 3,333.33
13 14/12 16:54 AAJA Cù lũ 166.66
14 14/12 16:54 C67ARI88263 Cù lũ 333.33
15 14/12 16:54 OETJOEP Cù lũ 3,333.33
16 14/12 16:54 HATI774 Cù lũ 1,666.66
17 14/12 16:54 FAYOLA3636 Cù lũ 3,333.33
18 14/12 16:54 ZULI03 Cù lũ 833.33
19 14/12 16:54 BIDIBIDI Cù lũ 833.33
20 14/12 16:54 DODO102010 Cù lũ 8,333.33
21 14/12 16:54 SCTVRESCHA Cù lũ 8,333.33
22 14/12 16:53 JASINGA33 Cù lũ 1,666.66
23 14/12 16:53 MUMUN015 Cù lũ 3,333.33
24 14/12 16:53 KAPISTA Cù lũ 8,333.33
25 14/12 16:53 KISSME77 Cù lũ 16,666.66
26 14/12 16:53 BLAKK11 Cù lũ 1,666.66
27 14/12 16:53 DWIBARJO Cù lũ 1,666.66
28 14/12 16:53 EBA99FBA Tứ quý 83,333.33
29 14/12 16:53 ANGGEL07 Tứ quý 1,666.66
30 14/12 16:53 J4ND3555 Cù lũ 3,333.33
31 14/12 16:53 LOVELI90 Tứ quý 83,333.33
32 14/12 16:53 B4GUZ00 Tứ quý 1,666.66
33 14/12 16:53 ALGANTARA Tứ quý 833.33
34 14/12 16:53 OJOLL0022 Cù lũ 3,333.33
35 14/12 16:53 ULELEMAH80 Cù lũ 166.66
36 14/12 16:53 DUKUN666 Cù lũ 8,333.33
37 14/12 16:53 XXX22 Cù lũ 8,333.33
38 14/12 16:53 ASRORI888 Cù lũ 833.33
39 14/12 16:53 GTTKD9PLHP Cù lũ 833.33
40 14/12 16:53 KEBLAK03 Cù lũ 333.33
41 14/12 16:53 BUDIS98 Cù lũ 3,333.33
42 14/12 16:53 QW6WMEJGKX Cù lũ 8,333.33
43 14/12 16:53 N490THUW3W Cù lũ 1,666.66
44 14/12 16:53 UDEATH23 Tứ quý 83,333.33
45 14/12 16:53 H0K1808080 Cù lũ 8,333.33
46 14/12 16:53 ADOEL_08 Tứ quý 208,333.33
47 14/12 16:53 ARDISIAK Tứ quý 166.66
48 14/12 16:53 HERRY98 Tứ quý 333.33
49 14/12 16:53 ALFIN0304 Cù lũ 3,333.33
50 14/12 16:53 ADEUYI123 Cù lũ 3,333.33

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.org.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.org như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.org Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 14/12 16:30 YAPOY369 ENAM DEWA 11,110,000
2 14/12 16:22 TELUMPEH99 ENAM DEWA 1,111,000
3 14/12 16:20 RONYBOY ENAM DEWA 1,111,000
4 14/12 16:09 KEKEEEE99 ENAM DEWA 5,555,000
5 14/12 15:28 BAMLANWI9Q ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 14/12 16:53 ABUK235 BALAK 166,666.66
2 14/12 16:52 C6D05950 BALAK 16,666.66
3 14/12 16:49 CELOTIKUS BALAK 166,666.66
4 14/12 16:48 OMPRI6266 BALAK 166,666.66
5 14/12 16:46 FITN3W89 BALAK 166,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 14/12 16:53 ADIB93 MURNI BESAR 41,666.66
2 14/12 16:53 ABUK235 BALAK 166,666.66
3 14/12 16:53 MENTHO922 MURNI BESAR 83,333.33
4 14/12 16:52 C6D05950 BALAK 16,666.66
5 14/12 16:52 KOCLOK87 MURNI KECIL 8,333.33
6 14/12 16:51 RIZALCOK LUCKY99 16,666.66
7 14/12 16:51 LUPY_01 MURNI BESAR 41,666.66
8 14/12 16:50 WANSHS MURNI KECIL 83,333.33
9 14/12 16:50 ZILHAMZZ MURNI KECIL 8,333.33
10 14/12 16:50 IMYATI_91 MURNI KECIL 8,333.33
11 14/12 16:49 QIANZ11 MURNI KECIL 83,333.33
12 14/12 16:49 THILYZ LUCKY99 16,666.66
13 14/12 16:49 HOD07TD7HT MURNI KECIL 41,666.66
14 14/12 16:49 BUSSY99 MURNI BESAR 83,333.33
15 14/12 16:49 CELOTIKUS BALAK 166,666.66
16 14/12 16:48 OMPRI6266 BALAK 166,666.66
17 14/12 16:48 ADISAA1611 MURNI KECIL 83,333.33
18 14/12 16:48 IVEAN MURNI BESAR 8,333.33
19 14/12 16:47 DENI832 MURNI KECIL 8,333.33
20 14/12 16:47 UNYIL378 MURNI BESAR 41,666.66
21 14/12 16:46 GANAU MURNI KECIL 83,333.33
22 14/12 16:46 FITN3W89 BALAK 166,666.66
23 14/12 16:45 SUDE369 MURNI BESAR 83,333.33
24 14/12 16:45 WAKWO99 MURNI KECIL 83,333.33
25 14/12 16:44 SYAFRIZAVO MURNI BESAR 83,333.33
26 14/12 16:44 KRIZZ_ MURNI BESAR 8,333.33
27 14/12 16:44 FITN3W89 MURNI KECIL 83,333.33
28 14/12 16:43 KABIR68 MURNI BESAR 83,333.33
29 14/12 16:43 BONJOELL15 MURNI BESAR 41,666.66
30 14/12 16:43 DIMAS_09 MURNI BESAR 8,333.33
31 14/12 16:43 GUSZAM MURNI KECIL 41,666.66
32 14/12 16:43 HOD07TD7HT MURNI BESAR 41,666.66
33 14/12 16:42 CARMAT BALAK 83,333.33
34 14/12 16:42 NOVIBUDI99 MURNI BESAR 41,666.66
35 14/12 16:42 BUT3T BALAK 166,666.66
36 14/12 16:41 TRIPLE2 MURNI KECIL 83,333.33
37 14/12 16:41 BLINK82 MURNI BESAR 83,333.33
38 14/12 16:41 FACHRIJALZ MURNI KECIL 83,333.33
39 14/12 16:40 AMBLEH81 MURNI BESAR 41,666.66
40 14/12 16:40 BUAHMANTAP LUCKY99 41,666.66
41 14/12 16:40 IWAN33 MURNI BESAR 41,666.66
42 14/12 16:39 ABUK235 BALAK 166,666.66
43 14/12 16:39 ZHEZAK00 MURNI KECIL 8,333.33
44 14/12 16:39 SUGES770 MURNI BESAR 41,666.66
45 14/12 16:39 SIMAAING09 MURNI KECIL 41,666.66
46 14/12 16:39 QWERTY1925 MURNI BESAR 8,333.33
47 14/12 16:38 JAPRAN MURNI BESAR 41,666.66
48 14/12 16:38 MIT44 MURNI BESAR 83,333.33
49 14/12 16:38 OB8RINI188 MURNI BESAR 8,333.33
50 14/12 16:37 VAREL505 LUCKY99 83,333.33

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.org.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.org như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 200 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 200 = 20,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.org Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 14/12 16:49 MULYADI07 ENAM DEWA 11,110,000
2 14/12 16:49 OTOKOYO86 ENAM DEWA 11,110,000
3 14/12 16:09 FRS6666 ENAM DEWA 11,110,000
4 14/12 16:09 JAN22DA ENAM DEWA 11,110,000
5 14/12 16:08 VPAFE7JJTN ENAM DEWA 5,555,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 14/12 16:54 MIFTA18 BALAK 33,333.33
2 14/12 16:53 CHRIST08 BALAK 333,333.33
3 14/12 16:53 CRUSHERS88 BALAK 166,666.66
4 14/12 16:53 GOODWD BALAK 166,666.66
5 14/12 16:53 JONKLEPERR BALAK 166,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 14/12 16:54 KAYUJATI12 MURNI KECIL 83,333.33
2 14/12 16:54 TUBLESS999 MURNI KECIL 83,333.33
3 14/12 16:54 37IYJTUVMA MURNI BESAR 83,333.33
4 14/12 16:54 NAMAMU1 MURNI KECIL 41,666.66
5 14/12 16:54 MIFTA18 BALAK 33,333.33
6 14/12 16:54 B0DRVG7LPI MURNI BESAR 41,666.66
7 14/12 16:54 TELON136 MURNI KECIL 83,333.33
8 14/12 16:54 TUNGIR78 MURNI BESAR 83,333.33
9 14/12 16:54 DHIGO7990 MURNI BESAR 83,333.33
10 14/12 16:54 HAYATI889 MURNI BESAR 83,333.33
11 14/12 16:54 ND2101 MURNI BESAR 83,333.33
12 14/12 16:53 CHRIST08 BALAK 333,333.33
13 14/12 16:53 OKEBOSS99 MURNI KECIL 83,333.33
14 14/12 16:53 BLONCER72 MURNI BESAR 41,666.66
15 14/12 16:53 GIN45 MURNI KECIL 83,333.33
16 14/12 16:53 PUTBIAN08 MURNI KECIL 41,666.66
17 14/12 16:53 E07ARIK123115 MURNI KECIL 83,333.33
18 14/12 16:53 HARI13 MURNI KECIL 83,333.33
19 14/12 16:53 B0DRVG7LPI MURNI KECIL 41,666.66
20 14/12 16:53 TANTULAR7 MURNI BESAR 8,333.33
21 14/12 16:53 DELPAK99 MURNI KECIL 83,333.33
22 14/12 16:53 TAURUSZLD MURNI KECIL 8,333.33
23 14/12 16:53 QAISER MURNI KECIL 41,666.66
24 14/12 16:53 NGA20JP MURNI KECIL 83,333.33
25 14/12 16:53 MHDFAJARR MURNI KECIL 83,333.33
26 14/12 16:53 CRUSHERS88 BALAK 166,666.66
27 14/12 16:53 PEMBUURUJP MURNI KECIL 83,333.33
28 14/12 16:53 GOODWD BALAK 166,666.66
29 14/12 16:53 JONKLEPERR BALAK 166,666.66
30 14/12 16:53 FAJAR22 MURNI KECIL 8,333.33
31 14/12 16:53 JANAH123 MURNI KECIL 83,333.33
32 14/12 16:53 JANAH123 MURNI KECIL 83,333.33
33 14/12 16:53 DCE4BF6E MURNI KECIL 83,333.33
34 14/12 16:52 JAGURDUK MURNI KECIL 83,333.33
35 14/12 16:52 WALI1 MURNI KECIL 83,333.33
36 14/12 16:52 ANTBQWR28B BALAK 166,666.66
37 14/12 16:52 TARMAJAL MURNI KECIL 83,333.33
38 14/12 16:52 ZIFILIA25 MURNI BESAR 8,333.33
39 14/12 16:52 AMAR477 MURNI KECIL 83,333.33
40 14/12 16:52 A52HIRA013758 MURNI KECIL 83,333.33
41 14/12 16:52 DOPONG96 MURNI KECIL 83,333.33
42 14/12 16:52 DOLAR_92 MURNI BESAR 83,333.33
43 14/12 16:52 NGA20JP MURNI KECIL 83,333.33
44 14/12 16:52 UK9SCJKUE5 MURNI BESAR 83,333.33
45 14/12 16:52 EKO0619 MURNI BESAR 8,333.33
46 14/12 16:52 HENDRASU03 MURNI KECIL 83,333.33
47 14/12 16:52 PURI_HER89 MURNI KECIL 83,333.33
48 14/12 16:52 WINWIN29 BALAK 333,333.33
49 14/12 16:52 OCH0509 BALAK 333,333.33
50 14/12 16:52 RED_DEVIL9 MURNI KECIL 83,333.33