Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.org

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.org như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.org. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 27/01 07:20 KOJIPOK01 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
2 27/01 06:39 BRUSLIE Siêu thùng phá sảnh 50,000,000
3 27/01 04:56 A9JKTN1 Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
4 26/01 13:54 S431TA Siêu thùng phá sảnh 100,000,000
5 26/01 07:09 GHINAP Siêu thùng phá sảnh 50,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 27/01 12:22 C84123711 Thùng phá sảnh 8,333,333.33
2 27/01 12:18 KLAMPOK84 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
3 27/01 12:15 MHI14334 Thùng phá sảnh 8,333,333.33
4 27/01 12:07 GEMBIZZZ01 Thùng phá sảnh 8,333,333.33
5 27/01 11:59 B4A7C93B Thùng phá sảnh 3,333,333.33
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 27/01 12:21 POLOS19 Sảnh đồng chất 200,000
2 27/01 12:20 STWGTN5 Sảnh đồng chất 400,000
3 27/01 12:20 DEAN_9889 Sảnh đồng chất 400,000
4 27/01 12:20 WISAN66ENI Sảnh đồng chất 400,000
5 27/01 12:20 SKB887D357 Sảnh đồng chất 400,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 27/01 12:26 SIMBOL33 Cù lũ 8,333.33
2 27/01 12:26 BOSS_R0N9S Cù lũ 333.33
3 27/01 12:26 MGG2_PKR Cù lũ 333.33
4 27/01 12:26 BODATJABAT Cù lũ 16,666.66
5 27/01 12:26 KOOBEN88 Cù lũ 16,666.66
6 27/01 12:26 LENYENG83 Cù lũ 1,666.66
7 27/01 12:26 KERBAU55 Cù lũ 1,666.66
8 27/01 12:26 J200 Cù lũ 8,333.33
9 27/01 12:26 SEN990 Cù lũ 16,666.66
10 27/01 12:26 HANDY333 Cù lũ 8,333.33
11 27/01 12:26 D61NG22666 Cù lũ 3,333.33
12 27/01 12:26 BENCOZ Cù lũ 3,333.33
13 27/01 12:26 IIS_86 Cù lũ 3,333.33
14 27/01 12:26 ZEIN20 Cù lũ 3,333.33
15 27/01 12:26 ESSE00 Tứ quý 83,333.33
16 27/01 12:26 WOX_99 Cù lũ 3,333.33
17 27/01 12:26 DUREN88 Cù lũ 3,333.33
18 27/01 12:26 XXXZZZMNBQ Cù lũ 3,333.33
19 27/01 12:26 SULTAN5867 Cù lũ 3,333.33
20 27/01 12:26 RISKYDEWA9 Cù lũ 333.33
21 27/01 12:26 F31078F9 Cù lũ 3,333.33
22 27/01 12:26 AAXISW979 Cù lũ 166.66
23 27/01 12:26 RDTMAXKARO111 Cù lũ 1,666.66
24 27/01 12:26 IPUL12 Cù lũ 8,333.33
25 27/01 12:26 IRGHOST09 Cù lũ 8,333.33
26 27/01 12:26 SENTANU66 Cù lũ 833.33
27 27/01 12:26 IBNU77 Cù lũ 833.33
28 27/01 12:26 BERSAMU779 Cù lũ 8,333.33
29 27/01 12:26 HANDIST77 Cù lũ 333.33
30 27/01 12:26 HJIIE Cù lũ 16,666.66
31 27/01 12:26 UTO01 Cù lũ 1,666.66
32 27/01 12:26 CIKPOO122 Cù lũ 8,333.33
33 27/01 12:26 PRILIA29 Cù lũ 3,333.33
34 27/01 12:26 AD98DC10 Cù lũ 833.33
35 27/01 12:26 VI4MNFDTQ9 Cù lũ 8,333.33
36 27/01 12:26 R3Y_99 Cù lũ 1,666.66
37 27/01 12:26 ZAPRA05 Cù lũ 3,333.33
38 27/01 12:26 BAGUSQ8888 Cù lũ 3,333.33
39 27/01 12:26 LL3T0Y Cù lũ 16,666.66
40 27/01 12:26 DORKYYYY Cù lũ 8,333.33
41 27/01 12:26 RONI0796 Cù lũ 333.33
42 27/01 12:26 WONS79 Cù lũ 333.33
43 27/01 12:26 CLEX27 Cù lũ 3,333.33
44 27/01 12:26 MEDI23 Cù lũ 3,333.33
45 27/01 12:25 KSJJ2F034D Cù lũ 3,333.33
46 27/01 12:25 SEN990 Cù lũ 16,666.66
47 27/01 12:25 KINGAA Cù lũ 3,333.33
48 27/01 12:25 LEBAKSIU99 Tứ quý 208,333.33
49 27/01 12:25 PIPIPP999 Cù lũ 3,333.33
50 27/01 12:25 ANDI1022 Cù lũ 1,666.66

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.org.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.org như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.org Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 27/01 11:59 JUDIQU678 ENAM DEWA 11,110,000
2 27/01 09:54 ELASTOMER ENAM DEWA 11,110,000
3 27/01 09:13 MANGCOYUS ENAM DEWA 5,555,000
4 27/01 08:31 ANJINGINI ENAM DEWA 5,555,000
5 27/01 07:21 KMBGLKT88 ENAM DEWA 5,555,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 27/01 12:23 HOKILOOH BALAK 166,666.66
2 27/01 12:22 SMGT44678V BALAK 83,333.33
3 27/01 12:18 WDTERUS151 BALAK 166,666.66
4 27/01 12:16 DELIE27 BALAK 166,666.66
5 27/01 12:16 C4_JAGAL BALAK 83,333.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 27/01 12:26 GADISAH99 MURNI KECIL 83,333.33
2 27/01 12:25 KUTI456 MURNI BESAR 83,333.33
3 27/01 12:25 P4BOTOK0 LUCKY99 41,666.66
4 27/01 12:24 DANHOOK4 MURNI BESAR 8,333.33
5 27/01 12:23 HOKILOOH BALAK 166,666.66
6 27/01 12:23 GHOPAL01 MURNI KECIL 8,333.33
7 27/01 12:22 C12GANGGILE115 MURNI KECIL 41,666.66
8 27/01 12:22 BORNEO_93 MURNI KECIL 83,333.33
9 27/01 12:22 SMGT44678V BALAK 83,333.33
10 27/01 12:22 ARDOE_21 MURNI BESAR 83,333.33
11 27/01 12:21 DEA31 MURNI KECIL 41,666.66
12 27/01 12:20 KPN72 MURNI KECIL 83,333.33
13 27/01 12:20 SEPYDD46 MURNI BESAR 83,333.33
14 27/01 12:20 JAMIEL11 MURNI BESAR 41,666.66
15 27/01 12:19 DELDOL123 MURNI KECIL 83,333.33
16 27/01 12:19 JETROKET MURNI KECIL 8,333.33
17 27/01 12:18 WDTERUS151 BALAK 166,666.66
18 27/01 12:18 KDAL13 MURNI KECIL 83,333.33
19 27/01 12:17 BABE130 MURNI KECIL 83,333.33
20 27/01 12:16 DELIE27 BALAK 166,666.66
21 27/01 12:16 ASEP777 MURNI BESAR 8,333.33
22 27/01 12:16 C4_JAGAL BALAK 83,333.33
23 27/01 12:15 KOMIX88 LUCKY99 83,333.33
24 27/01 12:14 HOKI12912 MURNI KECIL 83,333.33
25 27/01 12:13 JEMBLUS77 MURNI BESAR 41,666.66
26 27/01 12:13 SULIS_9 MURNI KECIL 83,333.33
27 27/01 12:13 ZIDANEE MURNI KECIL 83,333.33
28 27/01 12:12 HOKILOOH MURNI BESAR 83,333.33
29 27/01 12:12 TEHCELUPBA LUCKY99 41,666.66
30 27/01 12:12 SCORPIO79 MURNI BESAR 83,333.33
31 27/01 12:12 SIGU88 LUCKY99 4,166.66
32 27/01 12:11 ABL_BS7788 BALAK 16,666.66
33 27/01 12:10 NEPI03 MURNI BESAR 8,333.33
34 27/01 12:09 CARLOOOS1 BALAK 166,666.66
35 27/01 12:09 ASIA234 MURNI KECIL 83,333.33
36 27/01 12:08 W8DZMRFBIC BALAK 16,666.66
37 27/01 12:07 KOMIX88 MURNI KECIL 83,333.33
38 27/01 12:07 MERUT43 LUCKY99 4,166.66
39 27/01 12:07 D4FC92E3 LUCKY99 41,666.66
40 27/01 12:07 BAYAU11 MURNI KECIL 8,333.33
41 27/01 12:06 SENOSTIG93 BALAK 166,666.66
42 27/01 12:06 BURUNG003 MURNI BESAR 41,666.66
43 27/01 12:05 EMBARGO_01 MURNI BESAR 83,333.33
44 27/01 12:05 MAKSI4T MURNI KECIL 83,333.33
45 27/01 12:04 SEMVAK100 BALAK 166,666.66
46 27/01 12:04 KBHO777 MURNI BESAR 8,333.33
47 27/01 12:03 ZAFRAN69 MURNI BESAR 41,666.66
48 27/01 12:03 HOKIASW BALAK 83,333.33
49 27/01 12:03 BAH20 MURNI KECIL 41,666.66
50 27/01 12:02 R0DNEY MURNI BESAR 8,333.33

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.org.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.org như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 200 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 200 = 20,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.org Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 27/01 12:12 SIDI102 ENAM DEWA 5,555,000
2 27/01 12:00 WIVI30 ENAM DEWA 11,110,000
3 27/01 11:57 QQSYAH8558 ENAM DEWA 5,555,000
4 27/01 11:57 EPAAAHHH ENAM DEWA 1,111,000
5 27/01 11:54 HENDII ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 27/01 12:26 SUGEH90 BALAK 333,333.33
2 27/01 12:26 TAJIR76 BALAK 333,333.33
3 27/01 12:26 HALUBIS BALAK 333,333.33
4 27/01 12:24 KARTUTAGIH BALAK 333,333.33
5 27/01 12:22 DATJIL BALAK 333,333.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 27/01 12:26 SURYA009 MURNI KECIL 41,666.66
2 27/01 12:26 GUSTI9998 MURNI BESAR 8,333.33
3 27/01 12:26 GD013 MURNI KECIL 41,666.66
4 27/01 12:26 SUGEH90 BALAK 333,333.33
5 27/01 12:26 TAJIR76 BALAK 333,333.33
6 27/01 12:26 MIXMAX20 MURNI BESAR 83,333.33
7 27/01 12:26 MINAMO80 MURNI BESAR 83,333.33
8 27/01 12:26 SURYA009 MURNI BESAR 41,666.66
9 27/01 12:26 AHDI90_ MURNI BESAR 41,666.66
10 27/01 12:26 BOGELL2002 MURNI BESAR 41,666.66
11 27/01 12:26 HALUBIS BALAK 333,333.33
12 27/01 12:25 TOROO MURNI KECIL 83,333.33
13 27/01 12:25 BAGO46 MURNI KECIL 83,333.33
14 27/01 12:25 DAFIOKE MURNI BESAR 83,333.33
15 27/01 12:25 BEA6CBC7 MURNI BESAR 83,333.33
16 27/01 12:25 ROS547_ MURNI BESAR 83,333.33
17 27/01 12:25 ERDEZHEN84 MURNI BESAR 83,333.33
18 27/01 12:25 UBT810_ MURNI BESAR 41,666.66
19 27/01 12:25 BRONDOL20 MURNI KECIL 83,333.33
20 27/01 12:25 JAPANESE17 MURNI KECIL 83,333.33
21 27/01 12:24 UFYPUTER2 MURNI KECIL 83,333.33
22 27/01 12:24 ARI40111 MURNI KECIL 83,333.33
23 27/01 12:24 PATASIK123 MURNI KECIL 8,333.33
24 27/01 12:24 OLIVIA78 MURNI KECIL 41,666.66
25 27/01 12:24 OBAMA1122 MURNI KECIL 83,333.33
26 27/01 12:24 JAI99RM MURNI KECIL 41,666.66
27 27/01 12:24 CHUSEN MURNI KECIL 8,333.33
28 27/01 12:24 DANDANM MURNI BESAR 8,333.33
29 27/01 12:24 YJ8IWBJ8B MURNI BESAR 8,333.33
30 27/01 12:24 SAYZNT15 MURNI KECIL 83,333.33
31 27/01 12:24 KARTUTAGIH BALAK 333,333.33
32 27/01 12:23 BENIROSKA MURNI BESAR 83,333.33
33 27/01 12:23 RINACONG MURNI KECIL 83,333.33
34 27/01 12:23 SUPLO782 MURNI KECIL 8,333.33
35 27/01 12:23 KARTUTAGIH MURNI BESAR 83,333.33
36 27/01 12:23 BIEX MURNI BESAR 83,333.33
37 27/01 12:23 F3490K11 MURNI BESAR 83,333.33
38 27/01 12:23 F3490K11 MURNI BESAR 83,333.33
39 27/01 12:23 KENAROK86 MURNI KECIL 41,666.66
40 27/01 12:23 SUKI11 MURNI BESAR 8,333.33
41 27/01 12:23 DOANQ MURNI KECIL 83,333.33
42 27/01 12:22 ARI123 MURNI BESAR 83,333.33
43 27/01 12:22 CVTUY MURNI KECIL 8,333.33
44 27/01 12:22 ISBOR MURNI BESAR 8,333.33
45 27/01 12:22 DATJIL BALAK 333,333.33
46 27/01 12:22 WB6T2MVTDM MURNI BESAR 83,333.33
47 27/01 12:22 BERESKEUN1 MURNI KECIL 83,333.33
48 27/01 12:22 RAKUM09 MURNI KECIL 41,666.66
49 27/01 12:22 ARBY406 MURNI KECIL 83,333.33
50 27/01 12:22 MAALAIKATJ MURNI KECIL 83,333.33