Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.org

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.org như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.org. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 03/07 21:11 C84ASHTOT362 Siêu thùng phá sảnh 100,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 05/07 23:47 C80A2764 Thùng phá sảnh 33,333,333.33
2 03/07 22:22 DUAPUTRI Thùng phá sảnh 8,333,333.33
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/07 03:50 HADEWAE Sảnh đồng chất 4,000,000
2 06/07 01:32 C03OBOY365673 Sảnh đồng chất 2,000,000
3 05/07 23:25 C6C24AFD Sảnh đồng chất 2,000,000
4 05/07 19:52 E157DED1 Sảnh đồng chất 4,000,000
5 05/07 19:38 C46PZIL35X Sảnh đồng chất 2,000,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/07 05:24 NIZARQQ96 833.33
2 06/07 05:24 BECAK33 333.33
3 06/07 05:24 W4C3QO35ZO 333.33
4 06/07 05:24 C3XX1 333.33
5 06/07 05:24 IBORWISNU 1,666.66
6 06/07 05:24 ADE41HOKI 333.33
7 06/07 05:24 D6684913 333.33
8 06/07 05:24 TXROQ2XS25 166.66
9 06/07 05:24 DEMAGED_99 333.33
10 06/07 05:24 RFQ127 333.33
11 06/07 05:24 DONO_SONG 333.33
12 06/07 05:24 GJ2A837CAX 333.33
13 06/07 05:24 ASUWAHYO 1,666.66
14 06/07 05:24 PCSVM45BO8 833.33
15 06/07 05:24 DAENG98X 333.33
16 06/07 05:24 MEMENG00 166.66
17 06/07 05:24 MUSMIN6699 1,666.66
18 06/07 05:24 LILIPUT22 1,666.66
19 06/07 05:24 CXFWNMCF83 333.33
20 06/07 05:24 C78723F4 166.66
21 06/07 05:24 UDINESE84 1,666.66
22 06/07 05:23 IMS99 333.33
23 06/07 05:23 A517179D2F3418 1,666.66
24 06/07 05:23 ION55VMFMJQ 833.33
25 06/07 05:23 FAJAR1988 833.33
26 06/07 05:23 EZA1710 333.33
27 06/07 05:23 KP2VANESHA 333.33
28 06/07 05:23 RBD77 833.33
29 06/07 05:23 HAMIL010 1,666.66
30 06/07 05:23 DKI20200 166.66
31 06/07 05:23 GENZING 166.66
32 06/07 05:23 RIESMA17 3,333.33
33 06/07 05:23 HJDBDJJJJ 833.33
34 06/07 05:23 QUARTED77 166.66
35 06/07 05:23 KARLITO 166.66
36 06/07 05:23 B61ARZIK24426 333.33
37 06/07 05:23 JIKKICOHOL 333.33
38 06/07 05:23 FIRZHA123K 833.33
39 06/07 05:23 ASALBAELA1 333.33
40 06/07 05:23 KENCENK88 833.33
41 06/07 05:23 BEB4S200 3,333.33
42 06/07 05:23 ASEEEM 833.33
43 06/07 05:23 BOSPH0K4Y 333.33
44 06/07 05:23 B4B4HH 1,666.66
45 06/07 05:23 KARAMIN 1,666.66
46 06/07 05:23 TINNO00000 333.33
47 06/07 05:23 JOPAK86 333.33
48 06/07 05:23 IWANTEWO86 333.33
49 06/07 05:23 BK43S 333.33
50 06/07 05:23 JUMALANG12 333.33

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.org.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.org như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.org Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/07 04:09 BREGEZ79 SIX GOD 1,666.66
2 06/07 02:40 K6VHS14DF8 SIX GOD 166.66
3 06/07 01:33 ALLKINGSSS SIX GOD 1,666.66
4 06/07 00:44 IONC63LLGG6 SIX GOD 833.33
5 06/07 00:13 RINDI95 SIX GOD 1,666.66
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/07 05:23 ERWIN04 TWINS 833.33
2 06/07 05:22 LUPITA7777 TWINS 833.33
3 06/07 05:22 BAGEDE45 TWINS 833.33
4 06/07 05:20 BREGEZ79 TWINS 1,666.66
5 06/07 05:20 ARISS1 TWINS 1,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/07 05:23 REYHANN86 PURE BIG 833.33
2 06/07 05:23 ERWIN04 TWINS 833.33
3 06/07 05:22 CABOHASEM PURE SMALL 1,666.66
4 06/07 05:22 S4M6666 PURE BIG 166.66
5 06/07 05:22 LUPITA7777 TWINS 833.33
6 06/07 05:22 CHANDR369 PURE BIG 166.66
7 06/07 05:22 WIN123123 PURE SMALL 833.33
8 06/07 05:22 BAGEDE45 TWINS 833.33
9 06/07 05:22 EBEC5C0E PURE SMALL 833.33
10 06/07 05:22 REVIKU PURE SMALL 1,666.66
11 06/07 05:21 SS0452212036 PURE SMALL 833.33
12 06/07 05:21 PHANTHEK11 PURE BIG 1,666.66
13 06/07 05:21 SINGGIHJP PURE SMALL 1,666.66
14 06/07 05:21 DISANA999 PURE SMALL 833.33
15 06/07 05:21 AZAJAA3I3 PURE BIG 166.66
16 06/07 05:21 BAGEDE45 PURE SMALL 833.33
17 06/07 05:21 AVAVA99 PURE BIG 833.33
18 06/07 05:20 BREGEZ79 TWINS 1,666.66
19 06/07 05:20 ARISS1 TWINS 1,666.66
20 06/07 05:20 AGA007 PURE BIG 833.33
21 06/07 05:20 WINNYLU24 PURE SMALL 1,666.66
22 06/07 05:20 GUTS PURE BIG 1,666.66
23 06/07 05:19 SIDIKJS5 PURE BIG 1,666.66
24 06/07 05:19 IYANIYAN PURE BIG 1,666.66
25 06/07 05:19 WOLKERI PURE BIG 1,666.66
26 06/07 05:19 BADRI123 PURE BIG 833.33
27 06/07 05:19 JONI255 PURE SMALL 1,666.66
28 06/07 05:18 BODANG77 PURE BIG 166.66
29 06/07 05:18 ACIT999 PURE SMALL 166.66
30 06/07 05:17 LENYSYAHF5 TWINS 166.66
31 06/07 05:17 PC_888 PURE SMALL 1,666.66
32 06/07 05:16 AMAQBAOK PURE SMALL 1,666.66
33 06/07 05:15 BREGEZ79 PURE BIG 1,666.66
34 06/07 05:15 KAWANI123 PURE BIG 1,666.66
35 06/07 05:15 AZIB88 PURE SMALL 1,666.66
36 06/07 05:15 C845903A872163 PURE SMALL 833.33
37 06/07 05:14 NARUMI74 PURE BIG 1,666.66
38 06/07 05:14 CHOMENG48 TWINS 166.66
39 06/07 05:14 EBEC5C0E PURE BIG 166.66
40 06/07 05:13 CEKER6969 TWINS 166.66
41 06/07 05:13 SAHO PURE BIG 833.33
42 06/07 05:13 FAJARPAPER PURE SMALL 1,666.66
43 06/07 05:12 KRDNAGA88 PURE SMALL 1,666.66
44 06/07 05:12 FAJARPAPER PURE SMALL 1,666.66
45 06/07 05:12 BOMKIFFUCH PURE BIG 1,666.66
46 06/07 05:12 BUAHJAKAR2 PURE BIG 833.33
47 06/07 05:12 ANGELBOY20 PURE SMALL 1,666.66
48 06/07 05:11 TUTUTU123_ PURE SMALL 1,666.66
49 06/07 05:11 OTANTRAK PURE SMALL 166.66
50 06/07 05:11 IDNB8209 TWINS 833.33

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.org.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.org như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 150 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 150 = 15,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.org Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/07 05:11 ANES SIX GOD 833.33
2 06/07 05:05 PKBEJO888 SIX GOD 1,666.66
3 06/07 04:48 ION55VFTVQQ SIX GOD 1,666.66
4 06/07 03:57 GEZ0D6699 SIX GOD 1,666.66
5 06/07 03:51 AYOTT2108 SIX GOD 1,666.66
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/07 05:23 CITRA_808 TWINS 1,666.66
2 06/07 05:23 AUTAN18 TWINS 1,666.66
3 06/07 05:23 SAPROLI TWINS 1,666.66
4 06/07 05:23 AFI88 TWINS 1,666.66
5 06/07 05:22 A14E65E35AA778 TWINS 833.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/07 05:24 KALEWANG12 PURE SMALL 166.66
2 06/07 05:24 JEFRRY11 PURE SMALL 1,666.66
3 06/07 05:23 CITOP1 PURE BIG 1,666.66
4 06/07 05:23 F33A900ACBD652 PURE BIG 833.33
5 06/07 05:23 JO0088 PURE BIG 833.33
6 06/07 05:23 B18TRA632 PURE SMALL 1,666.66
7 06/07 05:23 KOSMEN88 PURE SMALL 1,666.66
8 06/07 05:23 CITRA_808 TWINS 1,666.66
9 06/07 05:23 NAWRAS PURE BIG 833.33
10 06/07 05:23 PFI2F221U3 PURE BIG 1,666.66
11 06/07 05:23 KEKER833 PURE SMALL 833.33
12 06/07 05:23 AUTAN18 TWINS 1,666.66
13 06/07 05:23 SAPROLI TWINS 1,666.66
14 06/07 05:23 AJIQ82_PKR PURE BIG 833.33
15 06/07 05:23 PETCET_ PURE BIG 166.66
16 06/07 05:23 QTITIK498Q PURE SMALL 1,666.66
17 06/07 05:23 HOKIWINNER PURE SMALL 1,666.66
18 06/07 05:23 GUNTURTUR PURE SMALL 833.33
19 06/07 05:23 NDYFAT PURE BIG 166.66
20 06/07 05:23 FHATAN233 PURE SMALL 166.66
21 06/07 05:23 ALVAN24 PURE SMALL 1,666.66
22 06/07 05:23 AFI88 TWINS 1,666.66
23 06/07 05:22 BANGUNSETY PURE BIG 166.66
24 06/07 05:22 JOJO_AGUS PURE BIG 1,666.66
25 06/07 05:22 FA3HZ2AOLJ PURE BIG 1,666.66
26 06/07 05:22 SUGIARTO11 PURE BIG 1,666.66
27 06/07 05:22 A14E65E35AA778 TWINS 833.33
28 06/07 05:22 CITOP1 TWINS 1,666.66
29 06/07 05:22 CARIDUITJP PURE BIG 833.33
30 06/07 05:21 JAC088 TWINS 1,666.66
31 06/07 05:21 RIOT95 PURE BIG 1,666.66
32 06/07 05:21 ANGGUN76 TWINS 1,666.66
33 06/07 05:21 DIAN789 TWINS 1,666.66
34 06/07 05:21 ASKA1111 PURE BIG 166.66
35 06/07 05:21 A36DOY212401 PURE BIG 833.33
36 06/07 05:21 SOMAGEDE88 TWINS 166.66
37 06/07 05:21 JONAN99 PURE BIG 1,666.66
38 06/07 05:21 TIRASTON5 PURE BIG 1,666.66
39 06/07 05:20 SMARTCEME9 PURE BIG 166.66
40 06/07 05:20 O617QRLRYU PURE BIG 1,666.66
41 06/07 05:20 O617QRLRYU PURE BIG 1,666.66
42 06/07 05:20 PUGER89 TWINS 833.33
43 06/07 05:20 TERRANO_05 TWINS 1,666.66
44 06/07 05:20 ASKA1111 PURE BIG 166.66
45 06/07 05:20 KOKBISA197 PURE BIG 166.66
46 06/07 05:20 LENDO TWINS 1,666.66
47 06/07 05:20 KOSMEN88 PURE SMALL 1,666.66
48 06/07 05:20 ANGGUN76 PURE SMALL 1,666.66
49 06/07 05:20 SATGUN08 PURE BIG 833.33
50 06/07 05:20 DE03ZKJQZW PURE SMALL 166.66