Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.org

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.org như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.org. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 03/07 21:11 C84ASHTOT362 Siêu thùng phá sảnh 100,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 05/07 23:47 C80A2764 Thùng phá sảnh 33,333,333.33
2 03/07 22:22 DUAPUTRI Thùng phá sảnh 8,333,333.33
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/07 06:21 CUPTUTUP Sảnh đồng chất 4,000,000
2 06/07 03:50 HADEWAE Sảnh đồng chất 4,000,000
3 06/07 01:32 C03OBOY365673 Sảnh đồng chất 2,000,000
4 05/07 23:25 C6C24AFD Sảnh đồng chất 2,000,000
5 05/07 19:52 E157DED1 Sảnh đồng chất 4,000,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/07 06:22 ASGTIKA20 333.33
2 06/07 06:21 DE12987A 166.66
3 06/07 06:21 QNH7MWP0GF 333.33
4 06/07 06:21 DE2SH 333.33
5 06/07 06:21 KODEPRO13 333.33
6 06/07 06:21 KINGEGOY71 833.33
7 06/07 06:21 J4Y4MEKAR 833.33
8 06/07 06:21 MANOT0 1,666.66
9 06/07 06:21 JMLEE512 3,333.33
10 06/07 06:21 CAWANG20 833.33
11 06/07 06:21 B88AFBI065 833.33
12 06/07 06:21 ADANG1ST 333.33
13 06/07 06:21 D576D702302744 83.33
14 06/07 06:21 ZIZAH50 333.33
15 06/07 06:21 UY67W8AO41 333.33
16 06/07 06:21 CH1PED 1,666.66
17 06/07 06:21 JOANA66 833.33
18 06/07 06:21 GALI02 833.33
19 06/07 06:21 HORE0141 833.33
20 06/07 06:21 FAJAR_R4JA 1,666.66
21 06/07 06:21 GUDUK_123 166.66
22 06/07 06:21 SOEGA99 166.66
23 06/07 06:21 GIATRUTIN 833.33
24 06/07 06:21 CUPTUTUP Sảnh đồng chất 4,000,000
25 06/07 06:21 BRINGAS123 Sảnh đồng chất 3,333.33
26 06/07 06:21 KOHWAWI Sảnh đồng chất 333.33
27 06/07 06:21 KAMAL1985 Sảnh đồng chất 833.33
28 06/07 06:21 PHPT3RU5 Sảnh đồng chất 333.33
29 06/07 06:21 SABLENG30 Sảnh đồng chất 333.33
30 06/07 06:21 GENTHOX99 Sảnh đồng chất 333.33
31 06/07 06:21 BL4CK56 Sảnh đồng chất 833.33
32 06/07 06:21 D574B172A08898 Sảnh đồng chất 833.33
33 06/07 06:20 DEVAJAYA11 Sảnh đồng chất 1,666.66
34 06/07 06:20 AMAR12 Sảnh đồng chất 333.33
35 06/07 06:20 HADRIAN123 Sảnh đồng chất 333.33
36 06/07 06:20 PLANELA99 Sảnh đồng chất 1,666.66
37 06/07 06:20 IRZZAD Sảnh đồng chất 333.33
38 06/07 06:20 CB45DDFF Sảnh đồng chất 833.33
39 06/07 06:20 DEDENAY Sảnh đồng chất 833.33
40 06/07 06:20 JEIHAN19 Sảnh đồng chất 333.33
41 06/07 06:20 CEKLED Sảnh đồng chất 333.33
42 06/07 06:20 SYAH998 Sảnh đồng chất 333.33
43 06/07 06:20 MASBUNNY1 Sảnh đồng chất 1,666.66
44 06/07 06:20 BLANK123 Sảnh đồng chất 3,333.33
45 06/07 06:20 MINION9997 Sảnh đồng chất 333.33
46 06/07 06:20 VIN0069 Sảnh đồng chất 333.33
47 06/07 06:20 GENZO2779 Sảnh đồng chất 333.33
48 06/07 06:20 GEROW Sảnh đồng chất 333.33
49 06/07 06:20 UPIN_1P1N Sảnh đồng chất 1,666.66
50 06/07 06:20 R3V4N33 Sảnh đồng chất 166.66

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.org.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.org như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.org Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/07 05:48 ART1985 SIX GOD 166.66
2 06/07 04:09 BREGEZ79 SIX GOD 1,666.66
3 06/07 02:40 K6VHS14DF8 SIX GOD 166.66
4 06/07 01:33 ALLKINGSSS SIX GOD 1,666.66
5 06/07 00:44 IONC63LLGG6 SIX GOD 833.33
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/07 06:21 MAL1NG_ TWINS 1,666.66
2 06/07 06:19 BODANG77 TWINS 166.66
3 06/07 06:18 BABE130 TWINS 1,666.66
4 06/07 06:17 DVD0000 TWINS 1,666.66
5 06/07 06:16 SINGAKRD8Z TWINS 1,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/07 06:21 MAL1NG_ TWINS 1,666.66
2 06/07 06:20 BLOP66 PURE SMALL 1,666.66
3 06/07 06:20 ABUL123 PURE SMALL 166.66
4 06/07 06:20 HERANGAES PURE SMALL 1,666.66
5 06/07 06:20 ANAQ9 PURE SMALL 1,666.66
6 06/07 06:19 CENGKAL PURE SMALL 833.33
7 06/07 06:19 BODANG77 TWINS 166.66
8 06/07 06:19 LAPAR1 PURE SMALL 166.66
9 06/07 06:19 ANO121 PURE SMALL 166.66
10 06/07 06:18 BABE130 TWINS 1,666.66
11 06/07 06:18 HENDRI3108 PURE BIG 1,666.66
12 06/07 06:17 DVD0000 TWINS 1,666.66
13 06/07 06:17 TUTUTU123_ PURE BIG 1,666.66
14 06/07 06:17 BAMBANK95 PURE SMALL 833.33
15 06/07 06:16 JOHNJP PURE BIG 1,666.66
16 06/07 06:16 SUL123 PURE SMALL 833.33
17 06/07 06:16 YYXJCJLCCM PURE SMALL 166.66
18 06/07 06:16 SINGAKRD8Z TWINS 1,666.66
19 06/07 06:15 ASLIONG51 TWINS 1,666.66
20 06/07 06:14 RIDHOMU99 TWINS 166.66
21 06/07 06:14 SAEFEEWIN TWINS 833.33
22 06/07 06:14 HERANGAES TWINS 833.33
23 06/07 06:13 KOBER30 PURE BIG 1,666.66
24 06/07 06:13 SUKSES2101 PURE BIG 1,666.66
25 06/07 06:13 BENO0098 TWINS 1,666.66
26 06/07 06:12 BANDADIT PURE SMALL 166.66
27 06/07 06:12 PREDICOY11 PURE SMALL 833.33
28 06/07 06:12 VANESSA545 PURE BIG 166.66
29 06/07 06:11 BARU212 PURE BIG 833.33
30 06/07 06:11 YAKUZAKTM PURE BIG 1,666.66
31 06/07 06:11 UBASE123 PURE SMALL 833.33
32 06/07 06:10 ALIJ28 PURE BIG 1,666.66
33 06/07 06:10 ANTAHBARAS PURE BIG 1,666.66
34 06/07 06:10 HUNTU13 PURE SMALL 1,666.66
35 06/07 06:10 G28CE68C742717 PURE SMALL 1,666.66
36 06/07 06:09 SLUBKLHQFR TWINS 833.33
37 06/07 06:09 VANESSA545 PURE BIG 166.66
38 06/07 06:08 QREDD99Q TWINS 833.33
39 06/07 06:08 BODANG77 TWINS 166.66
40 06/07 06:08 IONAGCG1HH1 PURE SMALL 166.66
41 06/07 06:07 RIDHOMU99 PURE SMALL 166.66
42 06/07 06:07 ALFAT99 PURE SMALL 1,666.66
43 06/07 06:07 NAPOLI_111 PURE BIG 1,666.66
44 06/07 06:06 IKROM90 PURE BIG 833.33
45 06/07 06:06 JUMBRAN7 TWINS 166.66
46 06/07 06:05 YOGAMZ1997 TWINS 166.66
47 06/07 06:05 JLADAMALIK TWINS 166.66
48 06/07 06:05 BAGEDE45 TWINS 833.33
49 06/07 06:05 MMKSI PURE SMALL 1,666.66
50 06/07 06:05 WONGDESA89 PURE BIG 1,666.66

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.org.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.org như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 150 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 150 = 15,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.org Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/07 06:04 G0021 SIX GOD 1,666.66
2 06/07 05:55 AWAL021 SIX GOD 833.33
3 06/07 05:55 E72C192A566396 SIX GOD 166.66
4 06/07 05:54 FDZ6VQQZH6 SIX GOD 166.66
5 06/07 05:50 JIPTIL666 SIX GOD 1,666.66
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/07 06:21 WIDAY004 TWINS 833.33
2 06/07 06:20 EEPPOKER TWINS 1,666.66
3 06/07 06:20 ARSENAL182 TWINS 833.33
4 06/07 06:19 JONG_OS TWINS 1,666.66
5 06/07 06:19 7KTREM84TO TWINS 166.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/07 06:21 JOJO_AGUS PURE BIG 1,666.66
2 06/07 06:21 WIDAY004 TWINS 833.33
3 06/07 06:21 SAPROLI PURE SMALL 1,666.66
4 06/07 06:21 ACHMAAD325 PURE SMALL 833.33
5 06/07 06:21 KATURMENAN PURE BIG 833.33
6 06/07 06:21 HAJIAAM365 PURE BIG 1,666.66
7 06/07 06:21 DIAN789 PURE BIG 1,666.66
8 06/07 06:21 ANAST93 PURE BIG 166.66
9 06/07 06:21 JANDUWO PURE BIG 833.33
10 06/07 06:20 EEPPOKER TWINS 1,666.66
11 06/07 06:20 CCBFA852 PURE SMALL 166.66
12 06/07 06:20 KUNDUNYAI PURE SMALL 166.66
13 06/07 06:20 SW16 PURE SMALL 1,666.66
14 06/07 06:20 KKCBGT PURE BIG 833.33
15 06/07 06:20 UMBARA02 PURE BIG 833.33
16 06/07 06:20 JOEKARL PURE BIG 1,666.66
17 06/07 06:20 BREG PURE BIG 1,666.66
18 06/07 06:20 KAYACPT1Y PURE BIG 833.33
19 06/07 06:20 SENDIKU PURE SMALL 1,666.66
20 06/07 06:20 KATURMENAN PURE BIG 833.33
21 06/07 06:20 JAMEDMUNIR PURE BIG 833.33
22 06/07 06:20 ARSENAL182 TWINS 833.33
23 06/07 06:20 DEVAN420 PURE SMALL 833.33
24 06/07 06:20 MUMTAZ09 PURE BIG 833.33
25 06/07 06:20 MOMOY39 PURE SMALL 166.66
26 06/07 06:20 RUBAH80 PURE BIG 833.33
27 06/07 06:19 MOCH259 PURE BIG 166.66
28 06/07 06:19 UMBARA02 PURE BIG 833.33
29 06/07 06:19 PKBEJO888 PURE SMALL 1,666.66
30 06/07 06:19 JONG_OS PURE BIG 1,666.66
31 06/07 06:19 ALRION PURE BIG 833.33
32 06/07 06:19 PAKAR12 PURE BIG 166.66
33 06/07 06:19 ASKA1111 PURE SMALL 166.66
34 06/07 06:19 JONG_OS TWINS 1,666.66
35 06/07 06:19 7KTREM84TO TWINS 166.66
36 06/07 06:18 TARIKMUA TWINS 833.33
37 06/07 06:18 F685A4DE PURE SMALL 1,666.66
38 06/07 06:18 JEFRRY11 PURE SMALL 1,666.66
39 06/07 06:18 BALIKNO PURE BIG 1,666.66
40 06/07 06:18 TERASI212 TWINS 166.66
41 06/07 06:18 TARIKMUA TWINS 833.33
42 06/07 06:18 TARIKMUA TWINS 833.33
43 06/07 06:18 AKUDAP4T TWINS 166.66
44 06/07 06:18 DWBTRDEW93 TWINS 1,666.66
45 06/07 06:18 PETONG_83 PURE SMALL 1,666.66
46 06/07 06:18 ARSENAL182 PURE SMALL 833.33
47 06/07 06:18 TAYANG2 PURE BIG 1,666.66
48 06/07 06:17 SW16 PURE BIG 1,666.66
49 06/07 06:17 TERASI212 PURE BIG 166.66
50 06/07 06:17 TARIKMUA PURE BIG 833.33